ศาลท้าวมหาพรหม

ศาลท้าวมหาพรหม

ศาลท้าวมหาพรหมเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ตั้งอยู่ ณ แยกราชประสงค์ บริเวณมุมถนนเพลินจิตและถนนราชดำริ ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในแถบเอเชียเชื่อว่าการสักการะศาลท้าวมหาพรหมตลอดจนขอพรและบนบานต่อท้าวมหาพรหมทำให้ตนประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือการทำงาน จึงมีการจัดสิ่งของมาบูชา รวมทั้งละครรำแก้บนซึ่งมีให้เห็นทั้งวันที่บริเวณศาล

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท คุณสามารถนั่งรถไฟฟ้าไปยังสถานีชิดลม ห่างออกไปเพียง 3 สถานีเท่านั้น และเดินเท้ามายังศาลท้าวมหาพรหมเพียง 5 นาที หรือ ระยะทางประมาณ 100 ม.

ศาลท้าวมหาพรหมเปิดทุกวันโดยไม่เสียค่าเข้าตั้งแต่เวลา 6.00 – 00.00 น.

  • %e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close