Pullman Bangkok Grande Sukhumvit - โรงแรมหรู - เงื่อนไขระหว่างการเข้าพัก

เงื่อนไขระหว่างการเข้าพัก


เมื่อเดินทางมาถึงโรงแรม


กรุณาสแกน QR code ในเอกสารที่ให้ท่านเมื่อมาถึงหรือกดปุ่มด้านล่างนี้เพื่อ ADD LINE: Pullman SKV Support และส่งชื่อจริง เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขห้องเพื่อยืนยันข้อมูล

ADD LINE: Pullman SKV Support

ท่านจะต้องอยู่ภายในบริเวณที่โรงแรมจัดไว้ให้ตลอดการกักตัว โดยระยะเวลาเป็นไปตามที่ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาอาการของท่าน และอนุญาตให้กลับบ้านได้ หากฝ่าฝืน เช่น หลบหนีออกจากโรงแรม จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายสูงสุดและห้ามออกจากห้องพักของตนเองโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามกฏหมายสูงสุด


ในระหว่างเข้าพัก


ห้ามมิให้ออกนอกบริเวณห้องพักของท่านตลอดระยะเวลากักตัวตามที่โรงพยาบาลแจ้งไว้โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนอาจมีโทษตามกฏหมาย


ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 ครั้ง

ช่วงเวลา 8.00 – 9.00 น.
ช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น.

และแจ้งอุณหภูมิผ่านทาง LINE: Pullman SKV Support


แพคเกจรวมการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 3 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 : วันที่ 2 ของการเข้าพัก
  • ครั้งที่ 2: วันที่ 6 ของการเข้าพัก
  • ครั้งที่ 3: วันที่ 12 ของการเข้าพัก

โปรดใช้ห้องน้ำส่วนตัวในห้องพักเท่านั้นและห้ามใช้ห้องน้ำในพื้นที่สาธารณะจนกว่าการกักตัวเพื่อสังเกตอาการจะสิ้นสุดลง

กรุณาล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือ Alcohol gel ทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการไอหรือจาม หรือ หลังการเข้าห้องน้ำ และควรใส่หน้ากากและปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

การเข้าพักเพื่อกักตัวไม่อนุญาตให้มีผู้เข้าเยี่ยมทุกกรณี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ในช่วงที่ท่านเข้าพักเพื่อกักตัวตามข้อก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข มีข้อห้ามในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนจะโทษปรับ 20,000 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ


การจัดส่งอาหาร


ในแพ็คเกจการเข้าพักของท่าน มีบริการอาหาร 3 มื้อ กรุณาส่งเมนูอาหารที่ท่านต้องการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ผ่านทาง LINE: Pullman SKV Support หากท่านไม่ได้เลือกอาหารแจ้งไว้ล่วงหน้า ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ให้ทางเชฟจัดเมนูอาหารให้ท่านตามเมนูที่เตรียมไว้

เวลาจัดส่งอาหาร 3 มื้อได้แก่

อาหารเช้า – ช่วง 8.00 – 9.30 น.
อาหารกลางวัน – ช่วง 12.00 – 13.30 น.
อาหารเย็น – ช่วง 17.00 – 18.30 น.

เมื่ออาหารมาถึงพนักงานบริการจะจัดวางอาหารที่โต๊ะบริเวณหน้าห้องของท่านและแจ้งให้ทราบผ่านทาง LINE: Pullman SKV Support เมื่ออาหารมาถึง เพื่อลดการติดต่อระหว่างบุคคลทางโรงแรมจะไม่สามารถนำส่งอาหารไปยังภายในห้องพักของท่านได้โดยเด็ดขาด และขอความร่วมมือทุกท่านไม่ออกมาจากห้องจนกว่าจะมีข้อความจาก LINE: Pullman SKV Support

กรุณารับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณห้องพักของท่านเท่านั้น (ทางโรงแรมยังไม่มีการให้บริการ Room Service ในขณะนี้) เพื่อกักตัวตามข้อกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข มีข้อห้ามในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนจะโทษปรับ 20,000 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

น้ำดื่มมีเตรียมให้บริการท่านไว้ หากต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้จะมีค่าบริการเพิ่มเติม


บริการ Room Service


Room Service มีบริการแล้วใน LINE: Pullman SKV Support ลูกค้าสามารถตรวจสอบเมนูจากใน LINE และสั่งได้โดยตรงกับทางแอดมิน


การทิ้งขยะ


กรุณาทิ้งขยะติดเชื้อในถุงขยะที่จัดไว้ให้ซึ่งเป็นถุงขยะสำหรับขยะติดเชื้อ (ถุงสีแดง) เช่น เศษอาหาร กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย มัดปากถุง และฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณที่มัดปากถุงทุกครั้งก่อนนำออกมาวางที่ถาดหน้าห้อง

ทางโรงแรมจะมีพนักงานมาจัดเก็บขยะของทุกวันเวลา 19.00 น. วันละ 1 รอบเท่านั้น และห้ามออกมานอกห้องพักในช่วงเวลาจัดเก็บขยะโดยเด็ดขาด


การสั่งอาหาร Delivery


ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้นำฝากของสด อาหาร และเครื่องดื่ม ส่งขึ้นยังห้องพักโดยเด็ดขาด กรณีมีของมาจัดส่งทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำส่งในทุกกรณี


ระเบียบในการรับฝากของจากทางบ้าน


ทางโรงแรมฯ อนุญาตให้รับฝากของจากทางบ้านได้ โดยสามารถฝากได้ที่ชั้น B1 ก่อนเวลา 15.00น. เท่านั้น และทางโรงแรมฯจะทำการจัดส่งไปยังห้องพักวันละ 1 รอบพร้อมเวลาอาหารเย็นเท่านั้น หากส่งหลังเวลาดังกล่าวท่านจะได้รับของพร้อมมื้ออาหารเย็นของวันถัดไป ของที่ฝากต้องเป็นสิ่งของทั่วไป ของใช้ต่างๆ และอาหารแห้งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำฝากอาหารสดทุกชนิด และของมีคมต่างๆ อาทิเช่น มีด กรรไกรตัดเล็บ เป็นต้น


บริการซักผ้า


ทางโรงแรมจะยังไม่มีบริการซักผ้าในขณะนี้

ที่ตั้งโรงแรมaddress

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit ☆☆☆☆☆
30 Sukhumvit 21 Asoke Road, 10110 BANGKOK
THAILAND
โทร: +662-2044000
อีเมล: HA096-RE@ACCOR.COM, HA096@ACCOR.COM

google_map
  • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2
  • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2
  • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2
  • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2
  • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2
  • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close